LỊCH HỌC NGOẠI KHÓA NĂM HỌC 2020-2021

          
   LỊCH HỌC CÁC BỘ MÔN NGOẠI KHÓA
                                                                                         Năm Học: 2020 - 2021
 
Lớp
Môn học
Nhịp điệu
( tuần 1 buổi)
Anh Văn
( Học thứ 2 đến thứ 6 )
Phát triển thể chất
( 2 tuần 1 buổi)
Kỹ năng sống
Thiền
 
 
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
 
 
 
H. Sữa 2
9h35 – 10h5
Thứ năm
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h00 – 9h30
9h35 – 10h5
Thứ ba – tuần 1 và 3
 
Mỗi ngày
 
H. Lan 1
8h45 – 9h15
Thứ năm
 
 
 
 
 
9h00 - 9h30
9h35 – 10h05
Thứ ba – tuần 2 và 4
 
Lan 2
8h45 – 9h15
 
Thứ ba
 
9h50-10h20
 
9h50-10h20
 
9h50-10h20
 
9h50-10h20
         
9h50-10h20
9h00 – 9h30
9h35 – 10h05
Thứ tư - tuần 2 và 4
 
Thứ năm hàng tuần
Hoa Phượng 1
9h45 – 10h15
 
Thứ ba
 
15h15-15h45
 
15h50-16h20
 
16h25-16h55
 
15h15-15h45
 
15h50-1620
9h15 – 9h45
9h50 – 10h20
Thứ sáu - tuần 1 và 3
 
Thứ tư hàng tuần
Hoa Phượng 2
9h20 – 9h50
 
Thứ Năm
 
15h50-16h20
 
16h25-16h55
 
15h15-15h45
 
16h25-16h45
 
15h50-16h20
9h00 – 9h30
9h35 – 10h05
Thứ hai- tuần 1 và 3
 
Thứ sáu hàng tuần
Hoa Sen 1
10h5 – 10h35
 
Thứ năm
 
15h50-16h20
 
16h25-16h55
 
15h15-15h45
 
15h50-16h20
 
16h25-16h55
9h00 – 9h30
9h35 – 10h05
Thứ sáu- tuần 2 và 4
 
Thứ sáu hàng tuần
Hoa Sen 2
9h20 – 9h50
 
Thứ ba
 
16h25-16h55
 
15h15-15h45
 
15h50-16h20
 
16h25-16h55
 
15h15-15h45
9h00 – 9h30
9h35 – 10h05
Thứ tư - tuần 1 và 3
 
Thứ năm hàng tuần
Hoa Mai 1
 
9h55 – 10h25
 
Thứ năm
 
15h15-15h45
 
15h50-16h20
 
16h25-16h55
 
15h15-15h45
 
16h25-16h55
9h00 - 9hh30
9h35 – 10h05
Thứ hai - tuần 2 và 4
 
 
Thứ sáu hàng tuần
Hoa Mai 2
 
9h55 – 10h25
Thứ ba
 
16h25-16h55
 
15h15-15h45
 
15h50-16h20
 
15h50-16h20
 
15h15-15h45
9h00 – 9h30
9h35 – 10h05
Thứ năm - tuần 1 và 3
 
Thứ năm hàng tuần


  

 • Kế hoạch
 • Lịch sinh hoạt

Liên hệ

 • Điện thoại: (028) 377 555 79 - (028) 37733419
 • Hotline: 0973 393 108
 • Email: mattroibecon_truong@yahoo.com.vn
 • Website: www.mattroibeconq7.edu.vn

Cơ sở 1

 • 126 - 1F Đường Số 10, Phường Tân Quy,Quận 7, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 37755579
 • Email: mattroibecon_truong@yahoo.com.vn
 • Website: www.mattroibeconq7.edu.vn

Cơ sở 2

 • 676- 674 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 37733415 - (028) 37733419
 • Email: mattroibecon_truong@yahoo.com.vn
 • Website: www.mattroibeconq7.edu.vn
GEO: 10.7763175, 106.6043947
TRƯỜNG MẦM NON MẶT TRỜI BÉ CON - TRUONG MAM NON MAT TROI BE CON
Work:
info@http://truongmamnonmattroibecon.edu.vn
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0973 393 108
TRƯỜNG MẦM NON MẶT TRỜI BÉ CON - TRUONG MAM NON MAT TROI BE CON TRƯỜNG MẦM NON MẶT TRỜI BÉ CON - TRUONG MAM NON MAT TROI BE CON
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@http://truongmamnonmattroibecon.edu.vn
Điện thoại: http://truongmamnonmattroibecon.edu.vn T2-T7 8am - 5:30pm TRƯỜNG MẦM NON MẶT TRỜI BÉ CON - TRUONG MAM NON MAT TROI BE CON VND200000 - VND500000

Trường mầm non Mặt Trời Bé Con là một trong những trường mầm non có chất lượng cao nhất tại khu vực Quận 7, TP.HCM

trường mầm non, mầm non, mầm non quận 7, mam non, truong mam non, mam non quan 7, mam non mat troi be con, mầm non mặt trời bé con