LỊCH HỌC CÁC MÔN NGOẠI KHÓA NH 2018- 2019_CƠ SỞ 1

 
LỚP
ANH VĂN
TẠO HÌNH
THỂ CHẤT
NHỊP ĐIỆU
H.SỮA 2
 
 
9h00-9h30
Thứ 3: Tuần 1+tuần 3
8h45-9h05
Thứ 5
H.LAN 1
 
 
9h35-10h5
Thứ 3: Tuần 1+tuần 3
9h10-9h30
Thứ 5
 
H. LAN 2
15h15-15h45
Thứ 2-Thứ 4
8h45-9h15
Thứ 4: Tuần 1+ tuần 3
9h00-9h30
Thứ 4: Tuần 2+tuần 4
9h15-9h45
Thứ 3
H. PHƯỢNG 1
15h50-16h20
Thứ 2-Thứ 4
8h45-9h15
Thứ 6: Tuần 2+tuần 4
9h35-10h5
Thứ 4: Tuần 2+tuần 4
9h35-10h5
Thứ 5
H. PHƯỢNG 2
16h25-16h55
Thứ 2-Thứ 4
8h45-9h15
Thứ 4: Tuần 2+tuần 4
8h45-9h15
Thứ 6: tuần2 + tuần 4
9h35-10h5
Thứ 5
H.SEN 1
15h15-15h45
15h50-16h20
Thứ 3-Thứ 5
8h45-9h15
Thứ 2: Tuần 2+tuần 4
9h20-9h50- ca1
9h55-10h20-ca2
Thứ 6: Tuần2 + tuần 4
9h50-10h20
Thứ 3
H. SEN 2
15h15-15h45
15h50-16h20
Thứ 3-Thứ 5
8h45-9h15
Thứ 6: Tuần 1+ tuần 3
9h00-9h30-ca1
9h35-10h5-ca2
Thứ 2: Tuần 1+ tuần 3
9h15-9h45
Thứ 3
H. MAI 1
16h25-16h55
Thứ 3-Thứ 5
8h45-9h15
Thứ 6: Tuần 1+ tuần 3
9h00-9h30-ca1
9h35-10h5-ca2
Thứ 4: Tuần 1+ tuần 3
9h50-10h20
Thứ 3
H. MAI 2
15h15-15h45
15h50-16h20
Thứ 2-Thứ 4
8h45-9h15
Thứ 6: Tuần 2+tuần 4
9h00-9h30-ca1
9h35-10h5-ca2
Thứ 3: Tuần 2+ tuần 4
9h50-10h20
Thứ 5

 

 • Kế hoạch
 • Lịch sinh hoạt

Liên hệ

 • Điện thoại: (028) 62620420 - (028) 37733419
 • Hotline: 0973 393 108
 • Email: mattroibecon_truong@yahoo.com.vn
 • Website: www.mattroibeconq7.edu.vn

Cơ sở 1

 • 126 - 1F Đường Số 10, Phường Tân Quy,Quận 7, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 62620420 - (028) 37755579
 • Email: mattroibecon_truong@yahoo.com.vn
 • Website: www.mattroibeconq7.edu.vn

Cơ sở 2

 • 676- 674 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 37733415 - (028) 37733419
 • Email: mattroibecon_truong@yahoo.com.vn
 • Website: www.mattroibeconq7.edu.vn
GEO: 10.7763175, 106.6043947
TRƯỜNG MẦM NON MẶT TRỜI BÉ CON - TRUONG MAM NON MAT TROI BE CON
Work:
info@http://truongmamnonmattroibecon.edu.vn
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0973 393 108
TRƯỜNG MẦM NON MẶT TRỜI BÉ CON - TRUONG MAM NON MAT TROI BE CON TRƯỜNG MẦM NON MẶT TRỜI BÉ CON - TRUONG MAM NON MAT TROI BE CON
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@http://truongmamnonmattroibecon.edu.vn
Điện thoại: http://truongmamnonmattroibecon.edu.vn T2-T7 8am - 5:30pm TRƯỜNG MẦM NON MẶT TRỜI BÉ CON - TRUONG MAM NON MAT TROI BE CON VND200000 - VND500000

Trường mầm non Mặt Trời Bé Con là một trong những trường mầm non có chất lượng cao nhất tại khu vực Quận 7, TP.HCM

trường mầm non, mầm non, mầm non quận 7, mam non, truong mam non, mam non quan 7, mam non mat troi be con, mầm non mặt trời bé con